Talen

Heeft u zicht op kosten in de supply chain? Hoe stuur je op verbetering?

Heeft u zicht op kosten in de Supply Chain en weet u hoe Power BI dei helpt verlagen

Heeft u zicht op kosten in de supply chain? Hoe stuur je op verbetering?

Weten waar kosten binnen de Supply Chain zich bevinden in uw organisatie zorgt voor een hogere mate van flexibiliteit wanneer dat het meest nodig is. Neem de huidige periode als voorbeeld. Wanneer u precies weet aan welke knoppen u kunt draaien en wat daarvan de uitkomst is, bent u beter in staat uw organisatie door de Corona-crisis te loodsen. Hoe Business Intelligence daarin helpt zetten we in dit blog uiteen.

 

Productiekosten

Kent u alle stappen van het productieproces? En weet u ook welke kosten daarbij horen? Binnen productiebedrijven is dit de levensader van de organisatie. Toch zijn niet alle kosten in het proces altijd goed inzichtelijk. Er is dan ook vaak veel ‘laaghangend fruit’ dat klaar is om geplukt te worden. Enkele KPI’s die met BIRDS in Power BI getoond kunnen worden zijn:

 • Productiekosten per machine/eenheid/medewerker/enz.
 • Omsteltijden
 • Personeelsmanagement
 • Rework
 • OTIF

Transportkosten

Transportkosten worden zowel binnen als buiten de organisatie gemaakt. De kosten die je maakt voor externe transportbedrijven die goederen voor uw organisatie vervoeren, zijn relatief hoog en daar valt dus de eerste winst te behalen. Maar ook intern wordt vaak heel wat heen en weer vervoerd. Soms binnen één vestiging, maar ook regelmatig tussen verschillende vestigingen. Zijn al die bewegingen nodig? Of kan daarin gesneden worden? Enkele KPI’s die te maken hebben met transport zijn:

 • Bezettingsgraad
 • Verbruik
 • Levertijd
 • Routes
 • Verschillende transporteurs
 • Kosten per rit
Power BI & BIRDS leveren snel inzicht in verkoop, inkoop, voorraad, crediteuren, debiteuren en grootboek

Bekijk Power BI dashboards live in de online demo

Voorraadkosten

Voorraad aanhouden is zowel noodzakelijk als een last. Het vergroot de mogelijkheid om snel te kunnen handelen, maar kost ook geld en vormt een risico. Daarom moet de voorraad zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag vanuit de markt. Te weinig voorraad zorgt voor een potentiële stilstand en dus wordt er vaak teveel voorraad aangehouden. Sommige voorraad ligt daardoor misschien al wel een jaar (of langer) op een schap in een magazijn. Die ruimte had ook ingezet kunnen worden voor voorraad die wél geld oplevert. Daarom sommen we enkele KPI’s op die je in staat stellen slimmer te sturen op voorraad:

 • Omloopsnelheid
 • Voorraadwaarde
 • Aantal dagen voorraad
 • Leverbetrouwbaarheid
 • Order fill rate
 • Aankooptrends

Het beperken van kosten in de Supply Chain kan soms best lastig zijn. Als je aan de ene kant kosten reduceert, kunnen aan de andere kant kosten oplopen. Veel onderdelen zijn verbonden en dat maakt het een complex proces. Daarom hebben we BIRDS ontwikkeld. Deze oplossing bestaat uit een Datahub en een Content Library in Power BI. Eerst wordt alle data verzameld op één plek (het Datahub) en daar opgeschoond en gecombineerd met gegevens uit andere bronsystemen. Vervolgens visualiseert BIRDS de data in Power BI.

Hillstar heeft momenteel meer dan 300 bedrijven geholpen met deze standaard BI oplossing. De voorbeelden van verbeteringen die hiermee zijn doorgevoerd zijn dan ook legio. Zo heeft Rotom bijvoorbeeld omsteltijden verlaagd en sturen zij nu scherper op seriegrootte (lees de klantcase hier). Meer voorbeelden van bedrijven die met onze BI-oplossing werken leest u hier.