Talen

Klantcase Helvoet

‘We zijn veel efficiënter omdat we meer weten’

Jullie zijn gaan werken met BI4Dynamics. Kun je enkele directe voordelen noemen uit de dagelijkse praktijk?


‘Wij rapporteren elke week aan onze directie. Dat gaat om de omzetcijfers maar ook allerhande kengetallen die wij binnen Helvoet hebben geformuleerd. We maken analyses en dwarsdoorsnedes die we niet standaard uit ons ERP-systeem (Microsoft Dynamics AX2009) kunnen halen. Naast de directie heeft de gehele organisatie behoefte aan informatie ter ondersteuning van hun taken en verantwoordelijkheden. Wij bewegen ons in een business waarin iedere wijziging in de kostprijs grote gevolgen kan hebben. Denk eens aan de bill of material (BOM). Een direct voordeel van Business Intelligence voor Dynamics AX is dat we nu in staat zijn om de BOM door te rekenen tot op kostencategorie. Dat was in Microsoft Dynamics AX 2009 niet mogelijk. Dat betekent dat we snel inzicht hebben in kostprijzen wanneer er prijswijzigingen van grondstoffen worden aangekondigd of doorgevoerd’.

Wij hebben ook een slag gemaakt in de kwaliteit van de invoer van data in Microsoft Dynamics AX2009. Een goede rapportage staat of valt natuurlijk met de mate waarin de data schoon is. Met BI4Dynamics zitten we er erg kort op en zien we snel of er verkeerde invoer is. En wat ik zeker ook nog wil melden is dat we onze voorraad hebben kunnen verlagen, terwijl onze uitlevergraad is verhoogd. Binnen supply chain management gaat het natuurlijk primair om de optimale verhouding tussen voorraad en servicegraad. Daarin hebben we dus een belangrijke stap gezet.’

Danny van der Ster

Danny van der Ster, Supply Chain Manager

‘We zijn in staat om te sturen op gestelde doelen en adequaat te reageren op afwijkingen’

Hoe hebben jullie Business Intelligence toegepast binnen de productiefaciliteiten?


‘Inzicht in de toekomstige bezetting van de productiefaciliteiten is voor ons erg belangrijk. Binnen Helvoet hebben we het S&OP-proces (sales and operations demand planning) met behulp van BI4Dynamics AX verder kunnen professionaliseren. We hebben nu een adequaat prognose management systeem ingevoerd. Budgetten ten opzichte van actuele stand zijn in kaart gebracht en afwijkingen buiten afgesproken marge worden gesignaleerd. Daarnaast kunnen we nu over de gehele groep heen de order intake beter meten en erop sturen. Dit helpt ons in het verhogen van de bezetting van onze productiefaciliteiten. Samenvattend kun je zeggen dat BI4Dynamics ons in staat stelt om te sturen op gestelde doelen en adequaat te reageren op afwijkingen.

Waar we ook erg blij mee zijn is dat we OEE (overall equipment effectiveness) kunnen meten. Er is binnen onze oplossing een dashboard ontwikkeld, waarmee de effectiviteit van onze machines bewaken. Dat gebeurt op fabrieksniveau, maar ook tot op het niveau van een enkele machine.’

Over Helvoet

De Helvoet Group is internationaal actief op het gebied van het klant-specifiek ontwikkelen en binnen zeer nauwe toleranties produceren van kunststof, rubbercomponenten en assemblages voor onder andere de automotive- en voedingsmiddelenindustrie en de verpakkingsmarkt. Het bedrijf begon in 1939 als rubberfabriek en breidde in de jaren ‘50 de activiteiten uit naar kunststoffen. Helvoet heeft inmiddels productievestigingen in Nederland (Hellevoetsluis en Tilburg), België (Lommel), en India (Pune). Er werken bij Helvoet ca. 550 mensen. www.helvoet.com