Talen

Klantcase Peka Kroef

‘We maken nu zelf eenvoudig rapportages’

Louis Hartjes Peka Kroef Business Intelligence voor Dynamics

Louis Hartjes, ICT Manager Peka Kroef

Waarom zijn jullie gaan werken met BI4Dynamics?


We hadden een BI-oplossing van onze ERP-partner als aanvulling op Microsoft Dynamics NAV2009. We konden die oplossing zelf nauwelijks beheren en elke gewenste aanpassing resulteerde in betaald maatwerk. Door het toenemend belang van een goed en snel inzicht in stuurinformatie en onze focus op het optimaliseren van ons productieproces is Business Intelligence voor Peka Kroef steeds belangrijker geworden. Om niet alleen de toenemende eisen vanuit kantoor maar ook vanuit de productie zo goed mogelijk in te vullen besloten we in overleg met onze ERP-partner Schouw Informatisering om onze huidige BI-oplossing uit te faseren. Samen met Hillstar en Schouw is een nieuwe BI-omgeving opgezet. Met BI4Dynamics hebben we een laagdrempelige oplossing, die we voor een groot gedeelte zelf kunnen beheren tegen een veel gunstiger investeringsplaatje.

 

 Hoe is BI4Dynamics bij Peka Kroef ontvangen?


Bij ons is de standaard rapportage en analyse oplossing van BI4Dynamics aangevuld met het Food Management Dashboard van Schouw Informatisering. Hierdoor kregen we in een keer de beschikking over alle relevante KPI’s voor Verkoop, Inkoop, Voorraad, Debiteuren, Crediteuren, Grootboek en Productie. Door de rijke bibliotheek aan standaard rapportages, konden onze medewerkers er snel mee aan de slag. Voorheen klopte ‘de business’ bij ons aan voor alle niet standaard rapportages uit NAV2009. Nu doen ze dat gewoon zelf in Excel. Met BI4Dynamics hebben we dan ook een front office tool waarmee iedereen in ons bedrijf naar tevredenheid en zelfstandig zijn eigen informatiebehoefte kan invullen.

Het maken van dwarsdoorsnedes is echt kinderspel geworden

Hoe gebruiken jullie BI4Dynamics bij Peka Kroef?


Wij gebruiken het primair als hulpmiddel om managementinformatie uit ERP te filteren. Daarnaast hebben we twee dashboards laten ontwikkelen die via Microstrategy op de iPad te raadplegen zijn. Onze financiële administratie gebruikt het om sneller en eenvoudiger in Excel de benodigde financiële controles te kunnen uitvoeren. Bijkomend voordeel is dat we tevens een controlemechanisme hebben om de kwaliteit van de invoer van data in ERP te bewaken. We zien nu veel sneller als er iets fout in ons ERP-systeem is ingevoerd en kunnen het ook sneller herstellen. Momenteel focussen we ons op de inzet van BI om vanuit MES (Manufacturing Execution System) data inzichtelijk te maken en deze te vergelijken met data uit ERP. Daardoor zijn we bijvoorbeeld in staat om sneller ons aardappelrendement te berekenen. Op de lange termijn gaan we hiermee ook de OEE (Overall Equipment Effectiveness) meten.

Hoe ging het traject samen met Hillstar?


In dit soort trajecten wordt je vaak geconfronteerd met lange doorlooptijden en lastige implementaties. Deze implementatie verliep echter buitengewoon voorspoedig en binnen twee maanden was alles ingericht en was iedereen opgeleid. Die korte opvolging en intensieve begeleiding bij het maken van de gewenste Excel-rapportages stond ook meteen garant voor een snelle adoptie bij de gebruikers waardoor ze ook snel met BI4Dynamics aan de slag konden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze leveranciers onze business begrijpen en dat er een klik is. De samenwerking verliep gedurende het project, maar ook met nieuwe projecten, soepel. De toegang tot de organisatie is net als de oplossing zelf; laagdrempelig en gemakkelijk.

Peka Kroef op Hillstar Business Intelligence

Peka Kroef is specialist in convenience koelverse aardappelproducten en –specialiteiten, waarin het familiebedrijf reeds jarenlange ervaring heeft. Het is de missie van Peka Kroef om mensen met koelverse aardappelproducten, gemak, smaak en variatie in hun voeding te bieden. De markt valt uiteen in drie klantgroepen: Foodservice, Retail en Consumenten. Peka Kroef wil op alle drie deze markten de huidige positie behouden én uitbreiden met een innoverend productaanbod.